FEDERASİYANIN PREZİDENTİ ASİF SAYADOVUN OLİMPİYA DÜNYASI SAYTINA MÜSAHİBƏSİ

Vinq çun yalnız döyüş sənəti deyil, həm də sağlam həyat [...]