URXAN ORUCOV – BÖYÜKLƏRDƏ BAŞ MƏŞQÇİ

ARZUMAN RƏSULZADƏ – UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRDƏ BAŞ MƏŞQÇİ

ELSEVƏR ZÜLFİYEV – TAO LU ÜZRƏ BAŞ MƏŞQÇİ

AYAZ QURBANOV – MƏŞQÇİ

AQŞİN NƏBİYEV- MƏŞQÇİ