URXAN ORUCOV – BÖYÜKLƏRDƏ BAŞ MƏŞQÇİ

ARZUMAN RƏSULZADƏ – UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRDƏ BAŞ MƏŞQÇİ

ELSEVƏR ZÜLFİYEV – TAO LU ÜZRƏ BAŞ MƏŞQÇİ

AYAZ QURBANOV – MƏŞQÇİ

RAMİZ HÜSEYNOV – MƏŞQÇİ

Hüseynov Ramiz Əl-Qədr oğlu 02.07.1967-ci ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur. Ali təhsillidir, 1992- ci ildə Azərbaycan Neft Akademiyasının Neft mexanika fakültəsini bitirmişdir.

XƏLƏF BƏBİROV – MƏŞQÇİ

AQŞİN NƏBİYEV- MƏŞQÇİ

HEYDƏR ZEYNALOV- MƏŞQÇİ